GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

Aktualnie posiadamy dziesięć szkoleń okresowych bhp dedykowanych
do odpowiednich grup zawodowych w tym wersje anglojęzyczne szkoleń.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english <br />version of periodic safety training program for your enterprise.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english
version of periodic safety training program for your enterprise.

You will only need to purchase once and will receive unlimited
license to use the software in your company.

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

SZKOLENIA WSTĘPNE i OKRESOWE, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, INSTRUKCJE STANOWISKOWE
OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWYCH, WYMAGANE PRAWEM REJESTRY
PROWADZENIE AUDYTÓW STANU BHP

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH
LEKARZE
PIELĘGNIARKI

E-learning zmusza do działania

E-learning niewątpliwie posiada wiele zalet. Uczestnik szkolenia bhp dopasowuje czas, tempo i miejsce nauki do własnych możliwości (z wyjątkiem szkoleń bhp przeprowadzanych w zorganizowanych przez pracodawcę miejscach). E-learning zmusza do działania, poszukiwania wiedzy - nie jest ona bowiem przekazywana przez szkoleniowca.
Uczestnik może sam wybrać dogodną porę nauki, czas jej trwania i materiał, z którym się zapozna. Jest to dużo bardziej korzystne niż konieczność nauki przez 8h w sali szkoleniowej.

Szkolenia bhp z wykorzystaniem e-learningu

Szkolenia on-line trwają ok. 3 godzin, są w pełni multimedialne (z lektorem), posiadają liczne quizy, które pozwalają kursantowi usystematyzować zdobytą wiedzę. Nasze szkolenia mają także leksykon z ważnymi definicjami z branży bhp. Zawiera on ponad 140 pojęć. Szkolenia składają się z 7 lub 8 modułów tematycznych. Omawiamy w nich prawo pracy, wypadki przy pracy, ergonomię, pierwszą pomoc, czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy oraz ochronę przeciwpożarową. W każdej chwili pracownik może zakończyć szkolenie, a następnie za kilka dni otworzyć je na tym samym slajdzie, na którym zakończył. W każdej chwili może poradzić się specjalisty ds. bhp, poprzez ikonę e-mail, gdzie może zredagować korespondencję - mówi Łukasz Greger z firmy LEARN BHP.

E-learning obniża koszty szkolenia bhp

E-learning jest również tańszą formą nauczania (a często nawet darmową, np. Akademia PARP). Nie musimy opłacać wykładowcy, druku materiałów, sali szkoleniowej czy cateringu. Wiele firm jest w stanie stworzyć szkolenie dopasowane do wymagań firmy, są one również regularnie aktualizowane.

Ta forma zdobywania wiedzy oferuje nam również nowoczesną i atrakcyjną formę nauki, w której wykorzystuje się multimedia. Łukasz Greger podkreśla również inne zalety: Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Dom Szkoleń i Doradztwa oraz Instytut Psychologii UJ, poszczególne cechy platformy e-learningowej mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie motywacji wewnętrznej kursantów. Wśród nich uczestnicy badania wymienili: przydatność kursu, łatwość korzystania, autonomię działania. Wysoko ocenione zostały także charakterystyczne cechy e-learningu - fabularyzowana treść oraz animowana forma. Z punktu widzenia użytkownika końcowego platforma e-learningowa zapewnia efektywny sposób dostępu do treści edukacyjnych z możliwością łatwego potwierdzenia zdobytej wiedzy. Posiada ona możliwość sprawdzania czasu spędzonego na platformie przez kursanta oraz procentowy wynik szkolenia bhp.

SCROLL TO TOP