GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

Aktualnie posiadamy dziesięć szkoleń okresowych bhp dedykowanych
do odpowiednich grup zawodowych w tym wersje anglojęzyczne szkoleń.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english <br />version of periodic safety training program for your enterprise.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english
version of periodic safety training program for your enterprise.

You will only need to purchase once and will receive unlimited
license to use the software in your company.

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

SZKOLENIA WSTĘPNE i OKRESOWE, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, INSTRUKCJE STANOWISKOWE
OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWYCH, WYMAGANE PRAWEM REJESTRY
PROWADZENIE AUDYTÓW STANU BHP

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH
LEKARZE
PIELĘGNIARKI

LEARN BHP od wielu lat zajmuje się wspomaganiem krakowskich i małopolskich firm w utrzymywaniu w pełni bezpiecznego, zgodnego z normami prawnymi miejsca pracy. Chronimy Twoich pracowników i klientów przed niebezpiecznymi sytuacjami, a Ciebie przed ewentualnymi karami z Państwowej Inspekcji Pracy.

Outsourcing BHP, który oferujemy Państwu, jest to kompleksowa usługa zgodna z wymogami art. 23711 §2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministrów w sprawie służby BHP. W chwili podpisania stałej umowy z zakresu Outsourcingu BHP przejmujemy wszystkie zadania służby BHP zgodne z rozporządzeniem.

Każdy pracodawca zgodnie z Art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania swoich obowiązków. Szkolenia te powinny być okresowo odnawiane.

       
   

 

SCROLL TO TOP