GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

Aktualnie posiadamy dziesięć szkoleń okresowych bhp dedykowanych
do odpowiednich grup zawodowych w tym wersje anglojęzyczne szkoleń.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english <br />version of periodic safety training program for your enterprise.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english
version of periodic safety training program for your enterprise.

You will only need to purchase once and will receive unlimited
license to use the software in your company.

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

SZKOLENIA WSTĘPNE i OKRESOWE, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, INSTRUKCJE STANOWISKOWE
OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWYCH, WYMAGANE PRAWEM REJESTRY
PROWADZENIE AUDYTÓW STANU BHP

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH
LEKARZE
PIELĘGNIARKI

Dla firm z branży BHP realizujących dużą ilość szkoleń oraz komórek BHP w dużych zakładach pracy proponujemy Platformę BHP na własność. Zakupujecie Państwo bezterminową licencję na użytkowanie programu w swojej firmie. Serwis instalowany jest na Państwa serwerze i jest Państwa własnością.

Autorami kursu jest grupa specjalistów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, przez co zawarty w szkoleniu materiał jest w pełni zgodny z wymogami prawnymi oraz pozbawiony błędów merytorycznych.

W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (w formule e-learning).

Dzięki tej formie szkolenia wzrasta prestiż Państwa firmy, staje się ona nowoczesna, lepiej postrzegana przez kontrahentów oraz co najważniejsze jest możliwe realizowanie zleceń szkoleń bhp z terenu całej Polski.

 

Szkolenie zostało stworzone w standardzie SCORM 2004. Jest to pewien standard projektowania kursów internetowych. Kurs został umieszczony na platformie szkoleniowej Learning Management System (LMS) Moodle. Więcej miejsca na opis tych rozwiązań informatycznych poświęciliśmy w zakładce "Czym jest e-learning?"

Kurs zaczyna się slajdem, który opisuje sposób poruszania się po szkoleniu.
Jego obsługa jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika.

Szkolenia posiadają:

- od 80 do 265 multimedialnych slajdów z lektorem,
- od 7 do 8 modułów tematycznych,
- 16 quizów (po każdym module),
- leksykon (zawierający ponad 1000 pojęć),
- test końcowy (od 10 do 22 pytań).

W szkoleniu zamieściliśmy w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów dotyczących omawianego tematu. W każdej chwili kursant może przerwać szkolenie. Kiedy w innym terminie powróci do kursu, platforma otworzy okno,
na którym zakończył naukę.

 

 

Dysponujemy 10 blokami szkoleniowymi dedykowanymi odpowiednio:

- dla pracowników administracyjno - biurowych
- dla pracowników inżynieryjno - technicznych
- dla pracodawców/kierowników
- dla pracodawców/kierowników w języku angielskim
- dla pracowników administracyjno-biurowych w języku angielskim
- dla nauczycieli
- dla dyrektorów placówek oświatowych
- dla przedstawicieli handlowych
- dla służby medycznej (lekarze, pielęgniarki)
- metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

 

SCROLL TO TOP